Crèdit i caució

Crèdit i caució

Els possibles impagaments dels clients conformen un dels principals riscos de fallida d'una empresa, ja sigui per la reducció en la facturació, com per l'efecte en la Tresoreria.

Aquesta pòlissa d'assegurances està adreçada a qualsevol empresa que vengui a crèdit. Garanteix els impagaments dels crèdits comercials que tingui a favor seu, en cas d'insolvència dels seus deutors.

Una assegurança de caució és una garantia de compliment de contracte. Són anàlegs als avals bancaris, una entitat / persona que respon per una altra i són obligatoris en els contractes amb les administracions públiques (construcció, serveis de neteja o manteniment, renovació, etc.)

Aquest producte ens permet estar coberts davant aquest tipus de riscos.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top