Dependència

Dependència

La pòlissa de dependència cobreix la contingència d'una persona en el cas que aquesta perd la seva autonomia personal en el futur, bé per causa de l'edat, bé per problemes derivats d'alguna malaltia o accident.
La persona que el contracti pagarà una determinada quota al mes i, si finalment acaba entrant en situació de dependència, tindrà accés a una indemnització econòmica en forma de renda mensual o capital.

Garantia principal: la renda vitalícia i / o capital inicial, en funció del mòdul contractat.
Garanties complementàries: cobertes per qualsevol de les opcions.
• Teleassistència: cobertura durant un any del servei de teleassistència.
• Accés a serveis d'assessorament des de la contractació de la pòlissa: orientació mèdica telefònica, correu electrónco o videoconferència.
• Accés amb descomptes i / o avantatges a serveis acreditats per l'entitat.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top