Responsabilitat civil general

Responsabilitat civil general

Protegiu-vos davant de reclamacions de tercers amb el nostre assegurança de responsabilitat civil.
Els drets i interessos en la nostra vida privada o professional es poden veure afectats per reclamacions o lesions de tercers.

Consulteu amb nosaltres i l'assessorarem per evitar situacions que puguin gravar el seu patrimoni a l'haver de fer front a indemnitzacions per danys causats a tercers.

Responsabilitat civil per a empreses: Estudiem les cobertures que la seva àrea d'activitat necessita en tots els seus àmbits i t'oferim les opcions més competitives, per a les cobertures d'explotació, patronal i Producte, entre altres, i les específiques com, Unió i Barreja, Retirada de producte o Contaminació.
Responsabilitat civil per consellers i directius.
Responsabilitat civil per constructors i promotors: Amb cobertures específiques per a qualsevol tipus d'obra.
Garantia decennal: Per tal de complir amb la Llei d'Ordenació de l'Edificació s'ha de contractar de forma prèvia a la finalització de l'obra.
Defensa jurídica d'empreses: A través d'un assessor jurídic ens ocupem de defensar els interessos de la teva empresa i agilitzem nous acords i gestions legals.
Responsabilitat civil per a ajuntaments i institucions públiques.
Responsabilitat civil professional: cobertura per les reclamacions produïdes per errors i omissions comesos durant el desenvolupament de l'activitat professional.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top