Responsabilitat civil mediambiental

Responsabilitat civil mediambiental

La legislació estableix que han de contractar aquest tipus d'assegurança totes les empreses que puguin contaminar el medi ambient, ja sigui per la seva activitat o per les seves instal·lacions.

Les principals cobertures d'aquest producte són:
1. Abonament de les Indemnitzacions.

Aquesta cobertura empara la responsabilitat de l'assegurat pels danys causats per la contaminació mediambiental:
- Indemnitzacions i reparació del dany als elements naturals.
- Indemnitzacions per danys personals.
- El cost de reparació o de reposició pels danys materials.
- En el cas de danys a flora oa fauna es garanteix la curació o reposició d'espècies i el restabliment de les condicions necessàries per a la seva vida i reproducció.
- Indemnització dels perjudicis patrimonials consecutius acreditats.

2. Despeses de Defensa i Fiances Civils
La defensa de l'assegurat davant la reclamació assumint l'assegurador els costos i despeses judicials i extrajudicials.
La constitució de les fiances judicials exigides per garantir les resultes civils del procedimiento.nal.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top