Transports mercaderies

Transports mercaderies

Aquestes pòlisses es converteixen en l'assegurança ideal per garantir als assegurats les circumstàncies que puguin patir les mercaderies al llarg del seu transport per qualsevol mitjà, així com les responsabilitats que legalment puguin ser imputades al transportista.

Amb aquest producte cobrirà:

1. Mercaderies pròpies i / o de tercers:
Segur dirigit a cobrir les béns transportats contra els riscos que puguin afectar-durant el seu desplaçament d'un lloc a un altre, així com períodes en què puguin romandre en repòs a causa de circumstàncies del viatge (estada).

Hi ha diferents modalitats de contracte:
1.1 Mercaderies pròpies i de tercers:
Cal destacar que en les assegurances de transport de mercaderies de tercers hi ha l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat davant el propietari de les mercaderies (LOTT per a transport nacional i CMR per a transport internacional).

1.2 Per tipus de pòlisses: Per viatge / Flotants (per aplicacions) / Sobre facturació.

1.3 Per tipus de mitjà de transport: Terrestre / Marítim / Aeri.

2. Obres d'art:
Amb aquesta assegurança es cobreixen els danys que puguin patir les col·leccions privades, fons particulars, fundacions i col·leccions corporatives.
És una assegurança tot risc de danys materials que les obres puguin patir com robatori, danys per aigua, incendi, furt i danys accidentals.
Podem oferir-li la cobertura clau a clau que protegeix l'obra des que es despenja del seu lloc habitual fins que arriba a la destinació, incloent l'embalatge i desembalatge.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top