Continuïtat estudis

Continuïtat estudis

Aquesta assegurança està dissenyat per garantir la continuïtat d'estudis dels fills en cas d'infortuni familiar, mort i / o invalidesa del pare, en defecte d'aquest, la mare o en defecte d'ambdós seu tutor.

Garanties cobertes:
• Mort per qualsevol causa: En cas de produir la defunció de l'assegurat (Pare, Mare o Tutor de l'alumne), la Companyia pagarà al beneficiari designat un capital o renda temporal garantida a fi de cobrir la continuïtat dels estudis de l'alumne.
• Incapacitat absoluta i permanent: En cas de produir-se una IPA, la Companyia pagarà al beneficiari designat un capital o renda temporal igual a la de defunció.

Elements personals de l'assegurança:
• Contractant: Col·legi / APA / Universitat, que satisfarà el rebut global de l'assegurança, repercutint pel seu compte i en la forma que ho estimi convenient el cost corresponent a cad alumne (ptima per alumne o prima anivellada).
• Assegurats: El pare, la mare o el tutor que costeja els estudis de cada alumne. Pot ser sobre 1 o 2 caps.
En cas que es produeixi qualsevol dels riscos garantits queda anul·lada la cobertura d'assegurança i s'inicia el pagament de la prestació.
• Beneficiaris: Alumnes / Col·legi / Universitat.

Prestació assegurada:
• La prestació assegurada es determinarà a l'inici del curs escolar, segons el nivell dels estudis.
• Pot ser en forma de capital o com a renda temporal creixent.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top